Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Hàm số bậc nhất và bậc hai

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Hàm số bậc nhất và bậc hai

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Lê Thị Thanh Tuyền, Đinh Thị Nga, Huỳnh Thị Kim Thoa, Ngô Thị Minh Phương
  • Tải về (pdf): Hàm số bậc nhất và bậc hai

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *