Home » Môn học » Đánh giá trong giáo dục Toán » Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Tổ hợp và Xác suất

Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Tổ hợp và Xác suất

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Đánh giá trong giáo dục Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: <đang cập nhật>
  • Tải về (pdf): Tổ hợp – Xác suất

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *