Home » Môn học » Tin học ứng dụng » Các tính toán trong hình học phẳng với Maplet

Các tính toán trong hình học phẳng với Maplet

Maplet tính toán trong hình học phẳng

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Tin học ứng dụng
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Nguyễn Văn Nhân
  • Tải về (mw): File Maple

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *