Home » Môn học » Nghiệp vụ sư phạm môn Toán » Chứng minh bất đẳng thức bằng hình học

Chứng minh bất đẳng thức bằng hình học

Khi chứng minh bất đẳng thức bằng hình học người ta hay sử dụng các tính chất hình học sau đây:

  • Trong tất cả các đường gấp khúc nối hai điểm $A, B$; đường thẳng nối $AB$ là đường có độ dài bé nhất.
  • Trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại.
  • Cho điểm $M$ ngoài đường thẳng $\Delta$ cho trước, khi đó độ dài đường vuông góc kẻ từ $M$ xuống $\Delta$ ngắn hơn mọi đường xiên kẻ từ $M$ xuống đường thẳng ấy.
Chứng minh bất đẳng thức bằng hình học

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Nghiệp vụ sư phạm môn Toán
  • Năm: 2010
  • Tác giả: Lê Thị Minh Lệ, Ngô Quang Bảo Ngọc, Trịnh Thị Mỹ Ngân, Phan Thị Thanh Nga
  • Tải về (ppt, doc): Báo cáo PPT, bản Word

Leave a comment

  1. Coste seguro coche Seguros baratos para carros Cotizar seguro auto la caja Cia de seguros principal Seguros coche baratos Calcular el seguro de coche mas barato Comparador se seguros de coche Calcular valor seguro auto https://segurodeautoenusa.com/paso-robles-ca/ Mi auto seguro Consulta de seguros para autos Poliza de auto

  2. Mejor seguro para coche Nombres de empresas de seguros Cual es la aseguradora de coches mas barata Venta de seguros para autos Cotizar seguro en linea Ing seguros coche Cotizar poliza de seguro Constancia seguro automotriz Seguros coche baratos por meses Aseguransas para carro https://segurodeautoenusa.com/fort-walton-beach-fl/ Cotizacion de seguros de autos online Tipos de seguros para vehiculos Cuanto cuesta un seguro para auto Poliza contra todo riesgo vehiculos

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *