Home » Môn học » Dạy học toán với Khoa học công nghệ

Category Archives: Dạy học toán với Khoa học công nghệ

Sử dụng phần mềm Maple để tính tích phân dạng P(x)sin(x) và P(x)cos(x)

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính toán đối với đường thẳng trong không gian

Thông tin về sản phẩm: