Home » Posts tagged 'Common Core'

Tag Archives: Common Core

Chuẩn chung cốt lõi về toán: Phần giới thiệu

Trong hơn một thập kỷ, các nghiên cứu về giáo dục toán học ở các nước có trình độ cao đã chỉ ra rằng chương trình toán học ở Hoa Kỳ phải trở nên tập trung hơn và mạch lạc hơn để cải thiện thành tích toán học ở đất nước này. Để đạt được những cam kết về các tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn phải giải quyết vấn đề của một chương trình đào tạo “rộng một dặm và sâu”. Những tiêu chuẩn này là một câu trả lời cho thách thức đó. Điều quan trọng là phải nhận ra rằng “các tiêu chuẩn ít hơn” không thay thế cho các tiêu chuẩn tập trung. Đạt được “ít tiêu chuẩn” sẽ dễ dàng thực hiện hơn bằng cách đưa ra các tuyên bố rộng rãi. Thay vào đó, các Tiêu chuẩn này nhằm vào mục đích rõ ràng và cụ thể.Đánh giá sự gắn kết của một bộ tiêu chuẩn là khó khăn hơn việc đánh giá sự tập trung của họ. William Schmidt và Richard Houang (2002) đã nói rằng nội dung và chương trình giảng dạy là mạch lạc nếu chúng là:

(more…)