Home » Posts tagged 'Fractals'

Tag Archives: Fractals

Quá trình hình thành môn Hình học phân dạng

Trong ngữ cảnh nào đó, Hình học phân dạng là ngôn ngữ đầu tiên để mô tả, mô hình hoá và phân tích các dạng phức tạp đã tìm thấy trong tự nhiên. Trong khi các phần tử của ngôn ngữ truyền thống (hình học Euclide) là các dạng hiển thị cơ bản như đoạn thẳng, mặt phẳng… thì trong hình học phân hình đó là các thuật toán chỉ có thể biến đổi thành các dạng (Fractals) và cấu trúc nhờ máy tính.

Fractals
(more…)