Home » Posts tagged 'Hình học'

Tag Archives: Hình học

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 8

Thông tin về sản phẩm:

Đề có đáp án và thang điểm kèm theo

  • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT
  • Năm: 2014
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hải Khánh
  • Tải về (pdf, tex, eps): Bản pdf, Bản TeX, eps: 1; 2; 3

Một số khái niệm cơ bản trong hình học và ứng dụng của chúng

Hình học phẳng Euclide (gọi tắt là hình học phẳng) là một trong những ngành khoa học cổ xưa nhất của nhân loại. Có lẽ nó được hình thành từ khi người Ai Cập cổ bắt đầu canh tác trên bờ sông Nin. Từ thế kỷ thứ VII đến thế kỉ thứ III trước Công nguyên, các kiến thức hình học dần dần được hệ thống, hình học bắt đầu mang dáng dấp của một bộ môn khoa học. Công lao hệ thống hoá ấy thuộc về trường phái triết học và toán học của các nhà bác học vĩ đại: Thales (624 – 546 TCN), Pythagoras (570 – 495 TCN)

(more…)