Home » Posts tagged 'Min Max'

Tag Archives: Min Max

Một số phương pháp tìm Min Max của biểu thức đại số cho học sinh lớp 9

Các bài toán cực trị đại số ở cấp 2 có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh ở bậc học này. Để giải các bài toán cực trị đại số, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số người làm toán phải sử dụng khá nhiều các dạng hằng đẳng thức từ các dạng đơn giản đến các dạng phức tạp. Bởi thế, có thể nói các bài toán này ở cấp 2 tạo ra khả năng giúp bọc sinh có điều kiện rèn luyện kĩ năng biến đổi đồng nhất các biểu thức đại số.

Min-Max
(more…)

Ứng dụng Maple để tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Các bài toán thực tế liên quan tới chủ đề Min, Max

Áp dụng toán học vào thực tế luôn đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như giảm thiểu các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

(more…)