Home » Posts tagged 'Min Max'

Tag Archives: Min Max

Ứng dụng Maple để tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Thông tin về sản phẩm:

Các bài toán thực tế liên quan tới chủ đề Min, Max

Áp dụng toán học vào thực tế luôn đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như giảm thiểu các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất và tiêu dùng.

(more…)