Home » Posts tagged 'Tịnh tiến'

Tag Archives: Tịnh tiến

Ứng dụng Phép tịnh tiến để giải bài toán Quỹ tích

Trong hoạt động này, học sinh dưới sự chỉ dẫn của giáo viên và sự hỗ trợ của phần mềm GSP sẽ được làm một bài tập sau khi đã học xong bài “Phép tịnh tiến”. Qua bài tập này, học sinh sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn và biết vận dụng nội dung kiến thức bài phép tịnh tiến vào bài tập. Hoạt động kết thúc sau khi học sinh đã hiểu và làm được bài toán.

Bài toán quỹ tích
(more…)

Hoạt động dạy học tính chất của Phép tịnh tiến

Điều quan trọng khi dạy học là phải làm cho học sinh tư duy tích cực, phải tạo ở học sinh niềm tin vào kiến thức được học. Các tính chất của phép tịnh tiến thường chỉ được nêu ra và được chứng minh một cách quá “toán học” (bằng định nghĩa, các phép toán vectơ, …) dẫn đến thụ động của học sinh khi thu nhận các kiến thức, học sinh không hiểu được bản chất vấn đề. Ưu điểm lớn của GSP là tạo ra được những hình ảnh trực quan hơn so với việc sử dụng giấy bút, phấn bảng, … . Ta có thể kéo rê các đối tượng trên màn hình để đi đến các kết quả mà học sinh có thể tự mình phát hiện ra bằng sự quan sát, từ đó tạo nên niềm tin, tạo ra được sự hứng thú ở học sinh, làm cho các kiến thức đọng lại sâu hơn ở các em.

Thông tin về sản phẩm: