Home » Posts tagged 'Trò chơi'

Tag Archives: Trò chơi

Sử dụng hoạt động trò chơi tương tác với chủ đề Ứng dụng của Tích phân

Trò chơi “Bạn học toán” có cấu tạo gồm 15 câu hỏi trả lời theo hình thức đưa ra đáp án chính xác với thời gian cho mỗi câu để vừa suy nghĩ vừa trả là 45s giây.

(more…)

Trò chơi: đừng để điểm rơi

Thông tin về sản phẩm:

  • Học phần: Hoạt động Trải nghiệm sáng tạo
  • Năm: 2017
  • Tác giả: Lê Thị Diệu Huyên
  • Tải về (pptx): Bản pptx

Trò chơi tương tác "Ai là triệu phú" chủ đề Hàm số

Để thực hiện, trước hết các bạn cần tìm cho mình một phông nền và biểu tượng của trò chơi Ai là triêu phú. Sau đó, chúng ta bắt đầu làm slide. Đối với slide đầu tiên, chúng ta cần giới thiệu các mốc câu hỏi và các quyền trợ giúp. Các bạn chia ra 2 loại câu hỏi thường và câu hỏi quan trọng với màu sắc khác nhau. Đối với quyền trợ giúp các bạn có thể chọn các hình ảnh mang tính tượng trưng

(more…)