Ứng dụng Maple để viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Thông tin về sản phẩm:

Tu luyện – một nền khoa học bị lãng quên

Thử kể một chuyện cười: 

Bằng phương pháp “Đồng vị phóng xạ”, một nhóm các nhà khảo cổ tiến hành khai quật tại 3 nơi được coi là có cùng niên đại 600 năm: (Moscow) Nga, Washington, D.C (Mỹ) và Ninh Bình (Việt Nam).

 • Địa điểm 1: tại Nga họ tìm được mấy mẩu dây đồng, họ kết luận: 600 năm trước người Nga đã có biết sử dụng điện thoại hữu tuyến sợi đồng.
 • Địa điểm 2: ở Mỹ tìm được nhiều mảnh thủy tinh có dạng sợi, họ cho rằng: 600 năm trước ở Mỹ đã có cáp quang.
 • Địa điểm 3: ở Việt Nam, các nhà khảo cổ đào bở hơi tai mà không thấy gì. Họ khẳng định: 600 năm trước, ở Việt Nam đã có mạng… không dây.
(more…)

Sử dụng Maple để giải các bài toán liên quan đến Tứ diện

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Nhi
 • Tải về (mw): Maple – Tứ diện

Ứng dụng của Maple trong khảo sát hàm số bậc ba

Thông tin về sản phẩm:

 • Học phần: Ứng dụng CNTT&TT trong Giáo dục Toán
 • Năm: 2013
 • Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh
 • Tải về (mw): Maple – Hàm số bậc ba

Ứng dụng của Maple trong tam giác và đường thẳng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để giải và biện luận một số Hệ phương trình bậc nhất

Thông tin về sản phẩm:

Một số ứng dụng của Maple trong Tổ hợp Xác suất và Thống kê

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳng

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để tính toán đối với đường thẳng trong không gian

Thông tin về sản phẩm:

Sử dụng Maple để viết phương trình đường tròn trong mặt phẳng và tiếp tuyến của đường tròn

Thông tin về sản phẩm: